Běžecké trasy

Nyní před sebou máte hlavní část celých stránek, mapu se spoustou běžeckých tras, které budou stále přibývat.

Značení

Trasy jsou vždy označeny písmenem a číslem. Číslo značí přibližnou délku trasy v kilometrech. Písmeny jsou trasy označeny pro lepší orientaci, vždy platí, že cesty jednoho písmene začínají a vrací se stejnou cestou. Volba barev souvisí s tím, po které turistické značce částečně jdou. Kromě červené, u té je specialitka, že pokaždé kříží silnici z Jaroslavi na Jelení.

Jsou zde tři počáteční body. První je u rozcestníku u hřbitova, další se nachází v lese, na místě, kde se sbíhá 6 cest. Třetí najdete poblíž rekreačního střediska Radost (kdybyste jeli autem z hlavní silnice, tak je to v místě, kde se cesta stáčí vlevo a připojuje se na ni jiná cesta přicházejíc zprava). Tyto tři počáteční body spojují tzv. spojovačky. Níže jsou uvedeny jako běžené trasy a označené písmenem S.

Kromě místa, kde se sbíhá 6 cest uprostřed lesa, se dá u počátečních bodů pohodlně zaparkovat autem. U hřbitova je přímo parkoviště.

Značky

Značení přímo v lesích mi mírně zkomplikoval nesouhlas některých vlastníků. Od původních značek jsem tedy prozatím upustila.

Nyní v lesích můžete potkat značení pomocí stužek. V místech, kde jde trasa s turistickou značkou stejné barvy, jsem žádné značky neumísťovala. Vždy několik metrů před místem odbočení z turistické stezky najdete mašličku příslušné barvy a po chvíli byste měli objevit i odbočku. Dále jsou stužky umístěny na většině křižovatek. Tam, kde jsou rovné cesty bez výraznějších odboček, jsem značky neumísťovala. Když jdou dvě trasy stejného písmene souběžně, značka odpovídá té kratší z nich.

Barva stužky odpovídá barvě trasy a na jejím dolním okraji najdete název trasy (písmeno + číslo).

Informační okénka o trasách

O každé trase se můžete, dřív než na ni vyběhnete, něco dozvědět. Nejprve Vás bude čekat pár ikonek se základními údaji o přesné délce cesty, o výskytu kopců, o častém výskytu bláta, o typu cesty, případně zda se na trase objevují nějaké lesní plody (tuto informaci bohužel nemohu zaručit, kdo dřív přijde, ten dřív mele). Pod ikonkami si můžete přečíst podrobný popis cesty.

Kopcovitost –

Samozřejmě, že se převýšení při běhání v lese nevyhneme. Smyslem informací u této ikonky je Vás alespoň přibližně informovat o množství kopců na trati. Jsou trasy, kde je kopců plno a trasy, kde se dá běžet téměř po rovině. Zvolila jsem stupnici 1-5. U trasy, kde bude 1, čekejte skoro rovinku, se zvyšováním čísla se bude zvyšovat i výskyt kopců. Je vždy brána v potaz délka trasy.

Blátivost –

Jistěže po dlouhotrvajících deštích nalezneme bláto skoro všude. Jsou však místa, kde se bláto drží, i když všude jinde svítí sluníčko. Jestliže je takové místo na trase dozvíte se o tom právě u téhle ikonky, v mapě je u blátivého místa značka mráčku.

Druhy cest –

Zpevněné cesty – cesty po celé délce účelně pokryté nějakou hmotou (suť, kameny, štěrkopísek)

Nezpevněné cesty – cesty nijak neupravené, automobil zde projede bez potíží cyklista také, z mého pohledu nejpohodlnější cesty

Pěšiny – úzké vyšlapané cestičky, často proplétající se mezi stromy, cesta na kole je na zvážení, ale ve většině případů to lze

Terénní cesta – cesta se místy i ztrácí, je možné cestou potkat potok, ležící stromy,…ale na druhou stranu, o zábavu máte postaráno.

Pokud by Vás zajímalo, jak dlouho určité trasy poběžíte, rada je jednoduchá. Zjistěte jaké je vaše tempo na kilometr. To můžete udělat třeba tak, že vyběhnete od rozcestníku u hřbitova a klusovým tempem (tzn. abyste byly schopni mluvit) poběžíte k rozcestníku Jelení les (je to po žluté a modré turistické značce). Čas, který jste k tomu potřebovali, vydělte dvěma a víte, jak rychle jste schopni uběhnout kilometr. Pak už jen před každým výběhem vynásobíte Vaše tempo délkou trasy a hned víte, za jak dlouho se vrátíte.

A2
2.24 km
2
téměř žádná
převážně pěšinky, nezpevněné cesty

Od rozcestníku vyběhněte po turistické zelené. Za bývalou skládkou, těsně před značkou Zákaz vjezdu motorových vozidel, odbočte vpravo. Utíkejte stále rovně, objeví se před Vámi rozcestí v podobě trojúhelníku, dejte se vlevo, pak dál po cestě do mírného kopečka. Až ho vyběhnete, narazíte na další rozcestí. Dejte se vpravo. Nyní se stále držte pěšinky. Po té, co seběhnete z kopečka, objeví se Vám po pravé straně několik metrů vzdálená Dálnice, po straně levé cesta, na kterou se vydáte a běžíte zpět na předchozí rozcestí, odtud opět z kopečka dolů a stejnou cestou zpátky.

A5
4.54 km
2
téměř žádná
nezpevněné cesty, Dálnice
výskyt lesních plodů

Držte se turistické zelené a to až do chvíle, kdy zkříží Dálnici, tam se po Dálnici dejte vpravo a utíkejte po ní až do chvíle, kdy ji zkříží turistická žlutá s modrou (je to křižovatka hned za tou s dvěma závorami). Zde se dejte vpravo a od teď stále rovně, tak narazíte na rozcestník.

A6
6.03 km
2
střední
převážně nezpevněné cesty, terénní cesty
výskyt lesních plodů

Od rozcestníku vyrazte po zelené až k Pětinoze. Tam, jakmile se vám začne rybník objevovat na pravé straně, dejte se doleva. Zde je cesta ještě celkem zřetelná, po chvíli se ale začne místy ztrácet. Vy ale neztrácejte hlavu, zapojte svůj šestý smysl a zahrajte si na orientačního běžce, takový menší krosík neuškodí. Cesta tímto způsobem pokračuje 500m. Až z ní vyběhnete, budete mít po pravé straně rybník Hanzlíkovec, dejte se kolem něj a pokračujte stále rovně, narazíte na Dálnici. Po té pokračujte až do křižovatky se žlutou a modrou turistickou značkou. Zde doprava a teď už jen stále rovně k rozcestníku.

B4
3.57 km
1
téměř žádná
nezpevněné cesty, terénní cesty lehčího stupně
výskyt lesních plodů

Dejte se po turistické žluté, neboli stále rovně. Po zhruba 600metrech hledejte odbočku vlevo, je to až v části za domky. Je zřetelně vidět. Pokračujte po ní, dokud nenarazí na Dálnici. Dálnici přeběhněte a pokračujte navazující lesní cestou stále rovně a hledejte odbočku vpravo, nemůžete jí přehlédnout. Když se po ní vydáte, zanedlouho se objevíte na široké pískové cestě (turistické žluté). Zde vpravo, nepoběžíme po ní ale dlouho, kousíček za závorou se dáme vlevo. Cesta by se mohla zdát zapomenutá, nicméně, stále je schůdná. Běžíme po ní stále rovně, překonáme Dálnici a pokračujeme v dosavadním směru. Koukejte před sebe a brzy uvidíte hlavní silnici vedoucí z Jaroslavi, před ní se dejte prudce vpravo a touto pěšinkou pokračujte stále rovně, až narazíte na turistickou žlutou, zde vlevo a rovně až k rozcestníku.

B5
4.97 km
2
téměř žádná
nezpevněné cesty, Dálnice
výskyt lesních plodů

Vydejte se po žluté. V místě, kde ji protíná Dálnice, se dejte vlevo. Utíkejte stále rovně, proběhněte křižovatku se závorami. Následuje mírný kopec dolů, jak skončí, dejte se vpravo. Teď Vás čeká mírné stoupání, pak už ale jen rovina. Nyní se koukejte kolem sebe, vždy si v této části lesa přijdu jako v začarovaném lese. Cesta, nijak výrazně neměníc směr, Vás dovede na širokou pískovou cestu, na té se dáte vpravo. Nyní jste na turistické žluté, která Vás dovede až k rozcestníku u hřbitova.

B15
14.62 km
2
téměř žádná
převážně nezpevněné cesty, občas pěšiny
výskyt lesních plodů

Tentokrát poběžíme po zelené daleko, až k rozcestí Nad Hlubokou. Nyní se dáme doprava po modré směr Dobříkov. V místě kde modrá zahýbá vlevo a opouští tak širokou pískovou cestu, my opustíme ji a po široké pískové cestě se vydáme dál. Je to relativně rovná cesta, co se týče převýšení i směru. Po chvíli se na naší cestu připojí turistická žlutá, té se chytíme a držíme se jí až do místa, kde jsme tuto trasu začali- k rozcestníku u hřbitova.

C8
7.96 km
3
střední
převážně nezpevněné cesty, úsek terénní cesty
výskyt lesních plodů

Od rozcestníku se vydejte po modré. V jednom místě modrá uhýbá vpravo z mírného kopečka. Tady se pokračujte dále po pískové cestě. Toto místo poznáte také tak, že kdybyste se po modré přece jen vydali, máte možnost se po pár metrech cestičkou vrátit na pískovou cestu, cesty zde tvoří jakýsi trojúhelník. Po pár metrech můžete sledovat levý okraj lesa a hledat odbočku, která by vám umožnila odbočení přes potok, až ji najdete, dejte se po ní a hned za potůčkem vlevo. Bude před vámi zvedající se cesta krosového rázu, nic se jí ale nezalekněte a pokračujte stále výš a výš, cesta se pak stáčí vpravo, následujte ji, i ve stoupání. Za odměnu na Vás bude čekat nahoře krátká rovinka, hned za ní se cesta navazuje na širší pískovou cestu. Po té se dáme vlevo. I tato cesta se však záhy napojí na další pískovou cestu, opět zahneme vlevo. Nyní jsme na žluté turistické značce, takže můžeme vesele uhánět k domovu.

D4
3.80 km
1
téměř žádná
převážně nezpevněné cesty, pěšiny
výskyt lesních plodů

Od rozcestníku se dejte směrem k hlavní silnici, nyní ke hřbitovu a odtud přes silnici a těsně před cedulí Horní Jelení zahněte do lesa. Pěšinka vás přivede na trochu větší cestu, po ní se dáte vlevo. Ta za chvíli skončí, protože se připojí na širokou pískovou cestu, zahnete doprava a pokračujete stále rovně, možná tu potkáte pár kaluží. Přiběhnete na rozcestí, kde se sbíhá 6 cest. Vydáte se doleva po zelené. Po té, co přeběhnete několikametrový cihlový úsek cesty, nabídne se Vás odbočka vlevo. Vydejte se touto cestou. Je rovná, možná opět potkáte pár kaluží, jinak je cesta pěkná, rovná, široká, přivede Vás k silnici vedoucí z Jaroslavi, po té popoběhněte pár metrů vpravo a jakmile se na druhé straně objeví cesta nořící se do lesa, zabočte na ni, vede kolmo k silnici. Po chvíli se tato cesta napojí na turistickou žlutou, zde se dejte doleva a pokračujte až k rozcestníku.

D5
4.93 km
1
střední
nezpevněné cesty, pěšiny s rázem terénní cesty
výskyt lesních plodů

Od rozcestníku se dejte směrem k hlavní silnici, nyní ke hřbitovu a odtud přes silnici a těsně před cedulí Horní Jelení zahněte do lesa. Pěšinka vás přivede na trochu větší cestu, po ní se dáte vlevo. Ta za chvíli skončí, protože se připojí na širokou pískovou cestu, zahnete doprava a pokračujete stále rovně, možná tu potkáte pár kaluží. Přiběhnete na rozcestí, kde se sbíhá 6 cest. Vydáte se doleva po zelené. Až minete jakousi budku, před kterou Vás čeká krátký blátivý úsek, a odbočíte spolu se zelenou vpravo, vydejte se první možnou odbočkou vlevo. Cesta je rovná, dovede Vás k silnici od Jaroslavi. Za silnicí Vás čeká již ne tak rovná cesta, začíná se trochu kroutit. Nejistí byste si mohli být pouze na jedné menší křižovatce, cesta se stáčí vlevo a zprava se připojuje nenápadná cestička. Dejte se teda vlevo a za chvíli se objevíte na široké pískové cestě (turistické žluté). Zde se dejte vlevo a utíkejte po ní až k rozcestníku.

D8
7.88 km
2
střední
převážně nezpevněné cesty sem tam vypadající jako pěšiny
výskyt lesních plodů

Od rozcestníku se dejte směrem k hlavní silnici, nyní ke hřbitovu a odtud přes silnici a těsně před cedulí Horní Jelení zahněte do lesa. Pěšinka vás přivede na trochu větší cestu, po ní se dáte vlevo. Ta za chvíli skončí, protože se připojí na širokou pískovou cestu, zahnete doprava a pokračujete stále rovně, možná tu potkáte pár kaluží. Přiběhnete na rozcestí, kde se sbíhá 6 cest. Vydáte se doleva po zelené. Až minete jakousi budku a odbočíte spolu se zelenou vpravo, hledejte druhou cestu odbočující vlevo. Dejte se po ní a za chvíli dojdete na rozcestí. Dvě cesty vlevo, jedna naproti Vám, tou se vydejte. Teď to bude trochu z kopce, ale po chvíli se cesta zase narovná, překročí potok a za chvíli se připojí na mnohem širší cestu. Kdybyste se nyní dali vpravo, vynoříte se u udírny, která je v lese mezi Vysokou a Jaroslaví. Vy se ale vydejte vlevo. Držte se této cesty, přivede Vás na okraj Jaroslavi. Toho se neděste, proběhněte kolem těch pár domků, překonejte silnici a za ní pokračujte navazující cestou. Až se začne mírně stáčet vpravo, vy odbočte vlevo, cestou, která se tam objeví. Této cesty se držte, nevšímejte si odboček vpravo, vlevo. Po zhruba kilometru občas mezi stromy napravo uvidíte širokou pískovou cestu, po chvíli se vám před nosem nabídne trošku zarostlá cestička směřující vpravo právě na tuto cestu. Nyní se dostanete na turistickou žlutou a po ní hurá k rozcestníku, kde jsme začali.

E3
3.77km
4
střední
převážně nezpevněné cesty kvůli blátu občas vypadající jako terénní, pěšiny

Když stojíte zády k hlavní silnici (od Jaroslavi), vyberte cestu rovně(spíše mírně doprava). Po chvíli Vás čeká delší seběh kopce. Pod ním čekejte několikametrový úsek bláta, toto místo nezklame nikdy, co se bláta týče.pokračujte dál po cestě, která se za chvíli začne stáčet vpravo. Uvidíte před sebou silnici vedoucí z Ostřetína, dejte se prudce vlevo. Jinam to ani nejde, nechcete-li běžet mezi auty. Tady cesta přestává být tak zřetelná, ale po chvíli se zase jasně rýsuje. Jakmile vyběhnete z lesa a po pravé ruce budete mít silnici popoběhněte trošičku vlevo a hned zas zabočte do lesa, po chvíli začne stoupání, pak se před vámi cesta začne rozdvojovat, dejte se vpravo. Stoupání nepřestává a ke konci se objeví pořádný kopec, jakmile ho ale vyběhnete, čeká Vás už jen rovinka. Jak vyběhnete nahoru, dejte se vlevo, je to v tom místě vlastně jediná pořádná cesta. Po chvíli se tato cesta kolmo napojí na turistickou zelenou, po té se dostanete až k rozcestí s 6 cestami.

E4
3.78km
2
střední
nezpevněné cesty, pěšina

Pokud jste zády k silnici od Jaroslavi, vydejte se doleva po zelené. Utíkejte až k budce a dejte se cestou podél ní vlevo (nikoli vpravo po zelené). Ta to cesta se za chvíli připojí na jinou, dejte se po ní doleva. Za chvíli Vás vyvede k silnici, k té se ale ani nemusíte přibližovat, zatočte ostře doprava na nabízející se cestu, tak se zpočátku trochu kroutí a blátem nešetří. Dovede Vás na rozcestí, kde se sbíhá více cest, dejte se odbočkou vpravo, ta je tam jen jedna. Zanedlouho se objevíte na turistické zelené, po té se dáte vpravo a držíte se jí, až do místa, kde jste vyběhli.

E5
4.23 km
3
střední
převážně nezpevněné cesty kvůli blátu občas vypadající jako terénní, pěšiny

Když stojíte zády k hlavní silnici (od Jaroslavi), vyberte cestu rovně (spíše mírně doprava). Po chvíli Vás čeká delší seběh kopce. Pod ním čekejte několikametrový úsek bláta, toto místo nezklame nikdy, co se bláta týče. Pokračujte dál po cestě, která se za chvíli začne stáčet vpravo. Uvidíte před sebou silnici vedoucí z Ostřetína, dejte se prudce vlevo. Jinam to ani nejde, nechcete-li běžet mezi auty. Tady cesta přestává být tak zřetelná, ale po chvíli se zase jasně rýsuje. Jakmile vyběhnete z lesa a po pravé ruce budete mít silnici, dejte se vlevo a držte se okraje lesa. Bude následovat zatáčka vpravo (kopírující okraj lesa), chvíli po té, se cesta začíná stáčet vlevo. Jdete s ní a až se dostanete hlouběji do lesa, objeví se před Vámi kopec, vyběhněte ho a pokračujte stále rovně, čeká Vás krátký krosový úsek, v podobě pármetrového seběhu a následného výběhu, pak se cesta rovná a napojuje se na širší cestu, to je turistická zelená. Té se držte až k rozcestí, kde jste začali.

G3
3.40 km
2
střední
pěšiny, nezpevněné cesty

Vydejte se k hlavní silnici. Utíkejte po její pravé straně několik stovek metrů a ve chvíli kdy modrá turistická značka odbočuje vpravo do lesa, odbočte s ní a držte se jí. V okamžiku, kdy se Vám po pravé straně otevře rozlehlá louka, byste měli narazit na rozcestník. Můžete se vydat dolů z kopečka, kde na Vás bude čekat vyhlídka s nádherným rozhledem nad Ostřetínem. Pokud Vás výhledy moc nezajímají, dejte se rovnou vpravo přes louku, kolem polorozpadlého domku a spolu s cestou se vnořte do lesa. Pokud zde narazíte na bláto, nelekejte se. Když potkáte nějakou křižovatku, držte se té širší cesty, kdyby se setkávaly dvě stejné, dejte se vpravo. Po chvíli byste měli narazit na turistickou zelenou. Po té doběhnete až k místu, kde jste začínali.

 

S I
1.36 km
2
téměř žádná
pěšina, nezpevněná cesta

Od rozcestníku se dejte směrem k hlavní silnici, nyní ke hřbitovu a odtud přes silnici a těsně před cedulí Horní Jelení zahněte do lesa. Pěšinka vás přivede na trochu větší cestu, po ní se dáte vlevo. Ta za chvíli skončí, protože se připojí na širokou pískovou cestu, zahnete doprava a pokračujete stále rovně, možná tu potkáte pár kaluží. Přiběhnete k druhému stanovišti – rozcestí 6 cest.

 

S II
1.03 km
1
téměř žádná
nezpevněná cesta, zpevněná cesta

Jestliže na rozcestníku u 6 cest stojíte zády k silnici od Jaroslavi, vydejte se vpravo. Utíkejte až k silnici na Ostřetín. Až ji přebehnete, pokračujte ve stejném směru. V místě, kde se Vaše cesta stáčí vlevo, se na ni připojuje jiná zprava. Zde je třetí stanoviště.

S III
2.25 km
1
téměř žádná
pěšiny, nezpevněné cesty, zpevněná cesta

O třetího stanoviště se vydejte směrem k hlavní silnici. Přeběhněte ji a pokračujte ve stejném směru. První odbočkou vlevo zatočte, je trošku prudká. Za chvíli budete mít po pravé straně plot, běžte dál kolem něj. Narazíte na křižovatku, vydejte se přes ni rovně. Kdybyste se na další křivatce vydali zarostlou cestičkou rovně, objevili byste se u školy. Jestliže však chcete dorazit k prvnímu stanovišti, dejte se na ní vpravo. Další křižovatka, kterou potkáte se nachází u vodárny. Tam je cest více, vydejte se cestou, která je druhá zleva a třetí zprava. Na další křižovatce vpravo a pak už hlídáte levý okraj cesty, dokud nenajdete malou pěšinku, která by Vás dovedla k silnici. Když se po ní dáte, měli byste vyběhnout naproti Nové ulici. Silnici přeběhněte, utíkejte pár metrů směrem ke hřbitovu a pak kolem provazového hřiště ke kříži a odtud k rozcestníku u hřbitova.